wiecej_o_nas_kwiatuszkowo - Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Kwiatuszkowo" w Ostrołęce

Przejdź do treści
Niepubliczne Specjalne Przedszkole KWIATUSZKOWO mieści się w nowo wybudowanym budynku, zaprojektowanym z dbałością o potrzeby naszych podopiecznych. Placówka dysponuje dużymi i przestronnymi salami przedszkolnymi oraz salami i gabinetami do terapii  kompleksowo i nowocześnie wyposażonymi. Posiadamy własny, duży i ogrodzony plac zabaw.
  • Godziny pracy przedszkola: 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dwutygodniowej przerwy wakacyjnej w miesiącu sierpniu.
  • Pobyt dziecka w przedszkolu oraz wszelkie zajęcia terapeutyczne są BEZPŁATNE (nie pobieramy czesnego).
  • Do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 r.ż do 9 r.ż z Zespołem Aspergera, autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi i niepełnosprawnością intelektualną. Rodzic ponosi tylko koszty wyżywienia.
  • W naszej palcówce pracujemy w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET), tworzony na podstawie diagnozy nowoczesnym narzędziem VB – MAPP przeznaczonym do oceny umiejętności uczenia się oraz umiejętności językowych i społecznych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
  • Oddziały przedszkolne liczą 4-5 - dzieci w grupie.
  • Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra nauczycieli terapeutów, a także  pomoce nauczyciela.
  • Nad bezpieczeństwem dzieci czuwa pielęgniarka.
  • Pomieszczenia Niepublicznego Specjalnego Przedszkola KWIATUSZKOWO uzyskały pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora o spełnieniu warunków higieniczno – sanitarnych oraz Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej o spełnieniu wymagań przeciwpożarowych.
  • Przedszkole zostało wpisane do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Ostrołęki.
Gwarantujemy profesjonalne zajęcia z rehabilitantem, psychologiem, terapeutą behawioralnym, pedagogiem, logopedą, neurologopedą, specjalistą treningu Johansena, dogoterapię, hipoterapię, muzykoterapię, hortiterapię, arteterapię, zajęcia treningu umiejętności społecznych,  zajęcia metodą W. Sherborne, gimnastykę mózgu wg P. Denissona, rehabilitację ruchową, praca metodą percepcyjno – motoryczą wg N.C. Kepharta.

      Jeżeli jesteś rodzicem, a Twoje dziecko potrzebuje troskliwej opieki i intensywnych, kompleksowych oddziaływań terapeutycznych, zapisz Je do nas.
Osoby, które pracują w naszym zespole łączą wspólne cechy: odpowiednie wykształcenie, wiedza i doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz energia i pasja do pracy z dziećmi.

Wróć do spisu treści