09_rekrutacja - Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Kwiatuszkowo" w Ostrołęce

Przejdź do treści
Menu
Nasze inicjatywy
Rekrutacja
Nabór do Przedszkola Kwiatuszkowo trwa przez cały rok.
Obecnie dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w grupach dla dzieci od 2,5 do 9 lat.

     Do przedszkola przyjmujemy dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz  z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
     Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanych przez zespoły orzekające, działające w publicznych Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych. Orzeczenia wydawane są na wniosek rodziców / opiekunów prawnych dziecka.
     Przedszkole prowadzi także zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawanej przez publiczne Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.

Nasze przedszkole zapewnia:
Bezpłatnie:
  • troskliwą opiekę w godz. 7.30 - 15.30;
  • kompleksowe działania terapeutyczne  (m.in. terapia behawioralna, Integracja Sensoryczna,  trening słuchowy metodą Johansena,  zajęcia z neurologopedą, zajęcia z psychologiem, dogoterapia, hipoterapia, muzykoterapia, arteterapia, hortiterapia ), stałe wsparcie specjalistów-terapeutów;
  • zajęcia edukacyjno-rozwojowe dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka;
  • nowoczesne wyposażenie sal i gabinetów terapeutycznych, ogród oraz własny duży, kolorowy plac zabaw.

Rodzice naszych podopiecznych ponoszą jedynie koszty wyżywienia.
Zachęcamy do kontaktu oraz umówienia się na rozmowę i wizytę w naszej placówce.

Karta zgłoszeniowa dziecka
Dane kontaktowe
Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Kwiatuszkowo"
07-410 Ostrołęka
ul. Czesława Niemena 16
e-mail: k.kwiatkowska@fundacjarazem.com
tel: +48 692 913 990
Wróć do spisu treści